top of page

Politikalar

İade Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz
takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini
kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının
gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim
edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek
zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,
Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler
tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili
banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme
konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde
SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ
İSE:
9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim
edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile
değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep
edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren
14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile
yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli
bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde
aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,
kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul
edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.
Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura
da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:
11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri

üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve
hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir.
12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET Wosyet
ADI/UNVANI: Wosyet
ADRES: Balibey Mah. Esen sok. No: 16/B Şile İstanbul
EPOSTA: thewosyet@gmail.com
TEL: 05386166379
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
sözleşmede düzenlenen Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler& hükümleri
çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen
ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır.)
17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları
ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İADE KOŞULLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük
süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade
etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma
olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını
tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün
usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
ALICI sorumlu değildir. 
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından
ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen
açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan
ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi
kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin

mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında
teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital
içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,
bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması
halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi
sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma
hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,
kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf
malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının
açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü
takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu
durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet
ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı
temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın
uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
ÖDEME VE TESLİMAT
24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,
TR590006400000112900405453 İş bankası hesaplarımızdan (TL) yapabilirsiniz.
25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme
ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde
siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Gizlilik&Güvenlik

Mağazamızda verilen tüm servisler ve Balibey mah. Esen sok. No:16/B Şile İstanbul
adresinde kayıtlı  Wosyet firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. 
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin
nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 
Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle
üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon,
adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği
toplanmaktadır. 
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler
hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama
konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra
hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme
iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 
Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz
tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile
yaptığımız Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü
kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların
veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte
ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve
kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen
bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak
amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de
kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan
bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği
içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam
dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri
tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü
olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya
herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir
kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi
taahhüt etmektedir.
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk
planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz
gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya
da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü

bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve
verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili
bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer)
protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği
onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan
görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda
bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin
güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir.
Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik
ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin
doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı
sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye
giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması
ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit
SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir
uluslararası bir şifreleme standardıdır.
Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin
belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede
aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti
sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 
Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat
edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü
aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız
alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş
sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz
firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile
oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha
sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize
göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin
kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın
ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız,  web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler
vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir
sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan
iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası
Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini
kapsamaz. 
İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında
kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak
üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından
çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği Üyelik Sözleşmesinin ve diğer sözleşmelerin
gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya
soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu
hallerdir. 
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz
e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer
alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan
bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ 
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı
hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir.
Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin
kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim
dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla,
kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde
etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak
reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-
postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.
Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır
ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim
dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya
kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle
değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük
kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için thewosyet@gmail.com
adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden
ulaşabilirsiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar
çerçevesinde imzalanmıştır.
A. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:
B. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: Kadir Can Aygün
ADRES: Balibey Mah. Esen sok. No:16/B Şile İstanbul
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde
sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme
yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal
sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan
veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep
eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere
hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini
düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Wosyet
Adres: Balibey mah. Esen sok. No:16/B Şile İstanbul
Telefon: 05386166379
Eposta: thewosyet@gmail.com
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,
rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından
kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince
inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda
gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi
olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış
sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken
adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını,
ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında
belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda,
ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim
etmeyi, her türlü ayıptan cari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam,
standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi,
hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni
göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün
tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması
halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre
içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik
ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin
ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme
konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3
gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi
mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim
edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da
siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar
ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal
edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde
kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise,
ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili
bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı
bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması
halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için
SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra
kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları
ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer
yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı
bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik
yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;
ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması
veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin
güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve
iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut
kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz

etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine
kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde
karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı
nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve
defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine
riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,
doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı
bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel
ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca,
üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,
virus, Truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde
olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web
sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme
kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi
işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik
herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye
işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu
ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından cari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,
olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik
sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on
dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden
cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu
süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde
cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar
SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya
iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün
işbu sözleşmede düzenlenen Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler hükümleri
çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile
birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş
iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek
ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin
etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne
uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI
sorumlu değildir. 
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma
tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI
tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği
ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında
sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik
ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim
edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım
programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf
malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi
Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,
tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması
daYönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri
(toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini
ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili
banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekilet ücretini ALICI’dan
talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,
ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda
belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri
2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üç bin)TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile
3.000,00(üç bin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru
yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu
sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi
öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair
onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: Wosyet
ALICI:
TARİH:

bottom of page